E-HITELES TÉRKÉPMÁSOLAT

Az E-hiteles okirat (tulajdoni lap másolat és térképmásolat) olyan on-line okirat, melyen szerepel a Szolgáltató hitelesítő záradéka (tanúsítvány) és a Szolgáltató fokozott biztonságú aláírásával hitelesíti és elhelyezi rajta időbélyegzőjét. Az E-hiteles okirat tájékoztató jellegű, bizonyító erejű, de nem minősül közokiratnak. A Szolgáltató tanúsítványával, és intézményi elektronikus aláírásával azt igazolja, hogy az E-hiteles okirat az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból származik és az mindenben megegyezik az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban elektronikus formában rögzített adatokkal, és napi frissítésű, hatályos adatokat tartalmaz. A fenti követelményeknek megfelelő E-hiteles okirat hitelesített dokumentum, és a 2001.évi XXXV.tv. szerint megfelel az írásba foglalás követelményeinek. Az E-hiteles okiraton elhelyezett időbélyegző tanúsítja, hogy az időbélyegzőben feltüntetett időpontban az E-hiteles okirat létezett, azt a Szolgáltató a feltüntetett időpontot megelőzően aláírta, tanúsítványával látta el és a feltüntetett időpont óta nem változott meg az abban rögzített elektronikus adat. Az E-hiteles okirat kizárólag az e-szignó programmal megtekintve bizonyító erejű. Kinyomtatva, papír formátumban nem minősül elektronikusan aláírt bizonyító erejű dokumentumnak, kizárólag on-line formában áll rendelkezésre, csak elektronikus formában rendelkezik bizonyító erővel.

Az E-hiteles térképmásolat megtekintéséhez szükség van az e-Szignó programra. A program letölthető a következő helyről: e-Szignó program letöltése
A Microsec e-Szignó program oldalon kattintson az e-Szignó letöltése feliratú gombra. A letöltés befejeztével az e-Szignó program telepítéséhez futtassa a letöltött állományt.

A menü pontjai közül csak azok jelennek meg, amelyekhez a bejelentkezett személynek jogosultsága van.

Lekérdezés helyrajzi szám szerint
Lekérdezés ingatlan cím szerint


Lekérdezés helyrajzi szám szerint

Az adatszolgáltatást kérő adatainak megadása

Az űrlap első szakaszában az adatszolgáltatást kérő természetes vagy jogi személy adatait kell megadni. Ha azt szeretné, hogy a rendszer az igazolványának megfelelő adatait automatikusan beírja, kattintson az egérrel az űrlap törzsének (személyi adatok utáni részének) valamely mezőjébe. Ha más nevet akar megadni, akkor a kitöltést ezekkel az adatokkal kell kezdenie.

Ügyeljen arra, hogy az űrlap adatait lehetőleg sorrendben (balról jobbra, fentről lefele) töltse ki, ugyanis így biztosított a dinamikus űrlapelemek (pl. választólisták) megfelelő működése.

Ennek megfelelően kattintson a személyi adatok (vagy a törzs) első beviteli mezőjébe, és gépelje be a megfelelő adatot. Az egyes űrlapmezők között a TAB billentyűvel válthat, egyszeri megnyomására a villogó kurzor átugrik a következő mezőbe, az újonnan leütött karakterek itt jelennek meg. Ha a TAB megnyomása alatt a SHIFT gombot nyomva tartja, akkor az előző mezőbe ugorhat vissza.

Az űrlap törzs kitöltése

A találatok maximális száma mező határozza meg, hogy a keresési feltételnek megfelelő ingatlanok közül legfeljebb hány darab jelenjen meg a találati listában. Alap esetben ez a mező 20-ra van állítva, ezt az értéket csökkentheti, vagy növelheti. Ha a találatok száma nagyobb a megadottnál, akkor a "Túl sok ingatlan felel meg a keresési feltételnek! Egy lekérdezéssel meghatározott számú ingatlan adatait lehet lekérdezni. A mostani lekérdezés ennél több ingatlant érintett. Szűkítse a keresési feltételt!" üzenet jelenik meg.

A helység felirat alatti mezőbe írja be a helységnevet. Az ingatlan-nyilvántartást a megyei jogú városokban (Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged) kerületenként vezetik, ezért ezen esetekben a város neve mellet meg kell adni a kerület számát is (pl. Pécs i.ker.). A fekvés felirat alatti mezőben válassza ki a fekvés jellegét (belterület/külterület/zárkert). A helyrajzi szám intervallum mezőiben adja meg a keresett helyrajzi szám intervallum első és utolsó helyrajzi számát. Ilyenkor a keresés eredménye a megadott két helyrajzi szám között található ingatlanok listája lesz. Törekedjen a minél szűkebb intervallum megadására. Ha csak egy helyrajzi számot keres, akkor azt az intervallum kezdeteként adja meg (az első négy mezőben), és a kötőjel utáni mezőket hagyja üresen. Az első mezőbe a helyrajzi szám főszámát, a második mezőbe a helyrajzi szám alátörést a harmadik mezőbe az épületjelet a negyedik mezőbe pedig a lakásszámot írja be. A főszám, alátörés és a lakásszám - mint a neve is mutatja - csak számot tartalmazhat, míg az épületjel egy betű lehet.

Lekérdezés célja és/vagy ügyiratszám
A térkép lekérdezéseknél - az adatszolgáltatás célhoz kötöttségéből adódóan - meg kell jelölni a lekérdezés célját és/vagy az ügyiratszámot, amelyet a rendszer archivál, és ami alapján a földhivatalok utólag ellenőrizhetik a felhasználás jogszerűségét.

A kitöltést követően nyomja meg a "Kérelem folytatása" gombot. Mellette figyelmeztetés olvasható, mely szerint a gomb megnyomásával díjköteles szolgáltatást vesz igénybe, ezért a beírt adatokat gondosan ellenőrizni kell. A megrendelés díjait a lap alján lévő táblázat tartalmazza.

Sikeres keresés befejeztével a következő lapon megjelenik egy táblázat, mely mindazokat az ingatlanokat tartalmazza, melyek megfelelnek a megadott keresési feltételnek. A táblázat első oszlopa a találat sorszámát tartalmazza, amely egyben hivatkozás az ingatlan térképmásolatára.

A találati lista mellett jobb oldalon egy menü jelenik meg.
A menü pontjai közül csak azok jelennek meg, amelyekhez a bejelentkezett személynek jogosultsága van.

A sztornózás részletes leírása itt olvasható.
Ha nem volt találat, vagy nem a megfelelő ingatlant találta meg a rendszer:

 • a Keresési feltétel módosítása menüpont választásával visszaléphet a korábban kitöltött űrlapra, ahol módosíthatja a keresési feltételeket,
 • teljesen új keresési feltételek megadásához válassza az Új keresés menüpont.
A Vissza a főmenübe menüpontot kiválasztva vissza léphet a megnevezett menübe.

A menü alatti táblázat mutatja, hogy mennyibe került az űrlapba írt adatok ellenőrzése, az ingatlanok kikeresése. Alatta a térképmásolat lekérése esetén fizetendő továbbí díjak olvashatóak, amiket akkor kell megfizetni, ha a keresett ingatlan sorszámára egyet kattintva megtekinti az ingatlan térképmásolatát.

Az elektronikusan aláírt térképmásolat megtekintése, nyomtatása, mentése

Ha a találati listában egyet rákattint valamelyik sorszámra, azzal megerősíti szándékát és elfogadja a kiszabott díjakat.

Megjelenik a Letöltés folyamatban tájékoztató szöveg. Az elektronikusan aláírt térképmásolat előállítása után a Kérem várjon! A térképmásolat külön ablakban jelenik meg. szöveg olvasható. Ezután a böngésző program egy ablakot jelenít meg, melyben választhat, hogy a fájlt megnyitja, vagy elmenti.

Internet ExplorerMozilla Firefox
Internet Explorer böngésző esetén kattintson a Megnyitás feliratú gombra.
Firefox böngésző esetén válassza ki a Megnyitás rádiógombot és a mellete lévő listából válassza ki az e-Szignó programot, majd kattintson az OK feliratú gombra.

Ha a fenti ablak nem jelenik meg, hanem helyette a böngésző program nyitja meg az E-hiteles térképmásolatot akkor a következő a teendő

Használja a bal oldali A térképmásolat innen is letölthető hivatkozást az E-hiteles térképmásolat elmentésére a következőképpen:

Kattintson az egér jobb gombjával a "https://www3.takarnet.hu/tullap/..." kezdetű hivatkozásra. A felbukkanó panelen válaszza ki a "Cél mentése másként..." menüpontot.

Ezután a Mentés másként ablakban a hely mezőben adja meg, hogy hová kívánja elmenteni a térképmásolatot tartalmazó es3 fájlt.
A fájlnév mezőben megadhat egy nevet a fájlnak ( például: Eger belterület 1234.es3 ). Végül nyomja meg a Mentés feliratú gombot.

A letöltés befejeztével kattintson a Megnyitás feliratú gombra, vagy indítsa el az e-Szignó programot és nyissa meg benne az elmentett es3 fájlt.

Betöltődik az e-Szignó program. A bal oldalon a Térkép e-aktát kiválasztva a jobb oldali részen megtekinthetők a Térképmásolat e-akta adatai.

A bal oldalon az e-aktán belül a Térkép dokumentumot kiválasztva a jobb oldali részen megtekinthetők a Térkép dokumentum adatai.

A bal oldalon az e-aktán belül a Földhivatal aláírást kiválasztva a jobb oldali részen megtekinthetők a Földhivatal aláírásának adatai.

A térképmásolat megtekintéséhez kattintson duplán a bal oldalon az e-aktán belül a Térkép dokumentumon. Ekkor az Acrobat Reader programban megjelenik a térképmásolat.

A térképmásolat nyomtatásához kattintson a Fájl menün belül a Nyomtatás menüpontra. Majd nyomtassa ki a térképmásolatot.

Ha a térképmásolatot el szeretné menteni kattintson a Fájl menüben a Másolat mentése menüpontra.

Adja meg a mentés helyét, illetve a Fájlnév mezőben az elmentendő dokumentum nevét. Majd kattintson a Mentés feliratú gombra.

Miután kinyomtatta, vagy elmentette a térképmásolatot zárja be a térképmásolatot megjelenítő Acrobat Reader program ablakát.

Az térképmásolatot tartalmazó e-akta mentéséhez az e-Szignó programon belül válassza ki az E-akta menüpontot, majd az E-akta mentése másként... menüpontot.

Adja meg a mentés helyét, illetve a Fájlnév mezőben az elmentendő dokumentum nevét. Majd kattintson a Mentés feliratú gombra.

Sikeres mentés esetén Az e-akta tárolva üzenet jelenik meg a képernyőm.

Az elektronikusan aláírt térképmásolat sértetlenségének ellenőrzéséhez az e-Szignó programban válassza ki az Ellenőrzés majd az Aláírás ellenőrzése menüpontot.

Ha az aláírás sértetlen, akkor az ellenőrző ablakban "Az aláírás sértetlen." üzenet olvasható.

Ha az aláírás sérült, akkor a következő hibaüzenet jelenik meg.

Ha az aláírás ellenőrzésekor a "A tanúsítási lánc nem építhető fel egy megbízható tanúsítványig" hibaüzenet jelenik meg, akkor az e-Szignó programban be kell állítani a tanúsítványokat a következőképpen:

 • 1. Az e-Szignó programban válassza ki az Eszközök menüpontot és azon belül a Megbízható tanúsítványok kezelése menüpontot.
 • 2. A Megbízható tanúsítványok kezelése ablakban jelölje be azokat a gyökértanúsítványokat melyek mellett zárójelben az ajánlott szöveg látható és kattintson az OK feliratú gombra.
 • 3. A megjelenő Biztonsági figyelmeztetés ablakokban az Igen gomb megnyomásával telepítse a tanúsítványokat.

Sztornózás, keresési feltétel módosítása

A böngészőben az ablakban jobb oldalon egy menü jelenik meg.
A menü pontjai közül csak azok jelennek meg, amelyekhez a bejelentkezett személynek jogosultsága van.

A sztornózás részletes leírása itt olvasható.
A Vissza a találati listához menüpontot kiválasztva visszaléphet a találati listához amelyben egy másik térképmásolat sorszámára kattintva lekérhetjük annak térképmásolatát.
Ha újabb keresést szeretne kezdeményezni akkor:

 • a Keresési feltétel módosítása menüpont választásával visszaléphet a korábban kitöltött űrlapra, ahol módosíthatja a keresési feltételeket,
 • teljesen új keresési feltételek megadásához válassza az Új keresés menüpont.
A Vissza a főmenübe menüpontot kiválasztva vissza léphet a megnevezett menübe.

A menü alatti táblázat mutatja, hogy mennyibe került eddig a keresés illetve a térképmásolat lekérése.


Lekérdezés ingatlan cím szerint

Az adatszolgáltatást kérő adatainak megadása

Az űrlap első szakaszában az adatszolgáltatást kérő természetes vagy jogi személy adatait kell megadni. Ha azt szeretné, hogy a rendszer az igazolványának megfelelő adatait automatikusan beírja, kattintson az egérrel az űrlap törzsének (személyi adatok utáni részének) valamely mezőjébe. Ha más nevet akar megadni, akkor a kitöltést ezekkel az adatokkal kell kezdenie.

Ügyeljen arra, hogy az űrlap adatait lehetőleg sorrendben (balról jobbra, fentről lefele) töltse ki, ugyanis így biztosított a dinamikus űrlapelemek (pl. választólisták) megfelelő működése.

Ennek megfelelően kattintson a személyi adatok (vagy a törzs) első beviteli mezőjébe, és gépelje be a megfelelő adatot. Az egyes űrlapmezők között a TAB billentyűvel válthat, egyszeri megnyomására a villogó kurzor átugrik a következő mezőbe, az újonnan leütött karakterek itt jelennek meg. Ha a TAB megnyomása alatt a SHIFT gombot nyomva tartja, akkor az előző mezőbe ugorhat vissza.

Az űrlap törzs kitöltése

Az űrlapon piros színnel jelölt mezőket kötelező kitölteni.

A találatok maximális száma mező határozza meg, hogy a keresési feltételnek megfelelő ingatlanok közül legfeljebb hány darab jelenjen meg a találati listában. Alap esetben ez a mező 20-ra van állítva, ezt az értéket módosíthatja, korlátozhatja, vagy növelheti. Ha a találatok száma nagyobb a megadottnál, akkor a "Túl sok ingatlan felel meg a keresési feltételnek! Egy lekérdezéssel meghatározott számú ingatlan adatait lehet lekérdezni. A mostani lekérdezés ennél több ingatlant érintett. Szűkítse a keresési feltételt!" üzenet jelenik meg.

A helység felirat alatti mezőben meg kell adnia a helységnevet. Az ingatlan-nyilvántartást a megyei jogú városokban (Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged) kerületenként vezetik, ezért ezen esetekben a város neve mellet meg kell adni a kerület számát is (pl. Pécs i.ker.). Ezután megadhatja a helység postai rányítószámát (ez nem kötelező).

Választania kell, hogy az ingatlant tagolt (részletes adatok, utca, belterület neve, házszám, stb.), vagy speciális (valamilyen oknál fogva nem tagolható) cím alapján keresi. A speciális címet olyan esetekben használják, amikor valamilyen okból a címet (pl. külföldi cím, postai címmel nem rendelkező ingatlan) nem lehet tagolt címként felvenni. Ez a cím forma tulajdonképpen egy tetszőleges karaktersorozat.
Az űrlapnak csak a megfelelő részeit kell értelemszerűen kitölteni.

Tagolt cím esetén:

 1. Adja meg az utca nevét (nagy kezdőbetűvel).
 2. A legördülő listából válassza ki a közterület jellegét.
  (Amennyiben ezt a mezőt üresen hagyja a rendszer a kereséskor nem veszi figyelembe a közterület jelleget. Vagyis a rendszer az összes megadott nevű és házszámú találatot megjeleníti az adott helységben függetlenül a közterület jellegétől.).
 3. Adja meg a házszámot.
 4. Ha van adja meg az épületjelet, lépcsőházat, szintet, ajtót.

Utcanév esetén használhatóak helyettesítő karakterek (egy karakter helyett: _, több karakter helyett: %). Használatukat a következő táblázatok mutatják.

Utca mezőben megadott szövegKeresés eredményePéldák
Kis%Összes "Kis" kezdetű címBudapest XIV.ker. Kiscsillag utca 11.
Budapest V.ker. Kisfaludy utca 11.
Budapest I.ker. Kisasszony utca 11.
%ságÖsszes "ság" végű címBudapest III.ker. Szabadság utca 23.
Budapest II.ker. Gazdaság utca 23.
Budapest IV.ker. Barátság utca 23.
%Lajos%Összes "Lajos" szöveget tartalmazó címBudapest II.ker. Kossuth Lajos utca 7.
Budapest XII.ker. Lajosház utca 7.
Budapest XI.ker. Holló Lajos utca 7.

Házszám mezőben megadott szövegKeresés eredményePéldák
19%Összes 19-cel kezdődő házszámBudapest III.ker. Kossuth Lajos utca 19.
Budapest III.ker. Kossuth Lajos utca 194.
Budapest III.ker. Kossuth Lajos utca 197.
%19Összes 19-re végződő házszámBudapest II.ker. Gazdaság utca 19.
Budapest III.ker. Szabadság utca 19.
Budapest IV.ker. Barátság utca 19.
%19%Összes 19-et tartalmazó házszámBudapest III.ker. Kossuth Lajos utca 19.
Budapest III.ker. Kossuth Lajos utca 119.
Budapest III.ker. Kossuth Lajos utca 191.

Lekérdezés célja és/vagy ügyiratszám
A térképmásolat lekérdezéseknél - az adatszolgáltatás célhoz kötöttségéből adódóan - meg kell jelölni a lekérdezés célját és/vagy az ügyiratszámot, amelyet a rendszer archivál, és ami alapján a földhivatalok utólag ellenőrizhetik a felhasználás jogszerűségét.

A kitöltést követően nyomja meg a "Kérelem folytatása" gombot. Mellette figyelmeztetés olvasható, mely szerint a gomb megnyomásával díjköteles szolgáltatást vesz igénybe, ezért a beírt adatokat gondosan ellenőrizni kell. A megrendelés díjait a lap alján lévő táblázat tartalmazza.

Sikeres keresés befejeztével a következő lapon megjelenik egy táblázat, mely mindazokat az ingatlanokat tartalmazza, melyek megfelelnek a megadott keresési feltételnek. A táblázat első oszlopa a találat sorszámát tartalmazza, amely egyben hivatkozás az ingatlan térképmásolatára.

A találati lista mellett jobb oldalon egy menü jelenik meg.
A menü pontjai közül csak azok jelennek meg, amelyekhez a bejelentkezett személynek jogosultsága van.

A sztornózás részletes leírása itt olvasható.
Ha nem volt találat, vagy nem a megfelelő ingatlant találta meg a rendszer:

 • a Keresési feltétel módosítása menüpont választásával visszaléphet a korábban kitöltött űrlapra, ahol módosíthatja a keresési feltételeket,
 • teljesen új keresési feltételek megadásához válassza az Új keresés menüpont.
A Vissza a főmenübe menüpontot kiválasztva vissza léphet a megnevezett menübe.

A menü alatti táblázat mutatja, hogy mennyibe került az űrlapba írt adatok ellenőrzése, az ingatlanok kikeresése. Alatta a térképmásolat lekérése esetén fizetendő továbbí díjak olvashatóak, amiket akkor kell megfizetni, ha a keresett ingatlan sorszámára egyet kattintva megtekinti az ingatlan térképmásolatát.

Az elektronikusan aláírt térképmásolat megtekintése, nyomtatása, mentése

Ha a találati listában egyet rákattint valamelyik sorszámra, azzal megerősíti szándékát és elfogadja a kiszabott díjakat.

Megjelenik a Letöltés folyamatban tájékoztató szöveg. Az elektronikusan aláírt térképmásolat előállítása után a Kérem várjon! A térképmásolat külön ablakban jelenik meg. szöveg olvasható. Ezután a böngésző program egy ablakot jelenít meg, melyben választhat, hogy a fájlt megnyitja, vagy elmenti.

Internet ExplorerMozilla Firefox
Internet Explorer böngésző esetén kattintson a Megnyitás feliratú gombra.
Firefox böngésző esetén válassza ki a Megnyitás rádiógombot és a mellete lévő listából válassza ki az e-Szignó programot, majd kattintson az OK feliratú gombra.

Ha a fenti ablak nem jelenik meg, hanem helyette a böngésző program nyitja meg az E-hiteles térképmásolatot akkor a következő a teendő

Használja a bal oldali A térképmásolat innen is letölthető hivatkozást az E-hiteles térképmásolat elmentésére a következőképpen:

Kattintson az egér jobb gombjával a "https://www3.takarnet.hu/tullap/..." kezdetű hivatkozásra. A felbukkanó panelen válaszza ki a "Cél mentése másként..." menüpontot.

Ezután a Mentés másként ablakban a hely mezőben adja meg, hogy hová kívánja elmenteni a térképmásolatot tartalmazó es3 fájlt.
A fájlnév mezőben megadhat egy nevet a fájlnak ( például: Eger belterület 1234.es3 ). Végül nyomja meg a Mentés feliratú gombot.

A letöltés befejeztével kattintson a Megnyitás feliratú gombra, vagy indítsa el az e-Szignó programot és nyissa meg benne az elmentett es3 fájlt.

Betöltődik az e-Szignó program. A bal oldalon a Térkép e-aktát kiválasztva a jobb oldali részen megtekinthetők a Térkép e-akta adatai.

A bal oldalon az e-aktán belül a Térkép dokumentumot kiválasztva a jobb oldali részen megtekinthetők a térkép dokumentum adatai.

A bal oldalon az e-aktán belül a Földhivatal aláírást kiválasztva a jobb oldali részen megtekinthetők a Földhivatal aláírásának adatai.

A térképmásolat megtekintéséhez kattintson duplán a bal oldalon az e-aktán belül a Térkép dokumentumon. Ekkor az Acrobat Reader programban megjelenik a térképmásolat.

A térképmásolat nyomtatásához kattintson a Fájl menün belül a Nyomtatás menüpontra. Majd nyomtassa ki a térképmásolatot.

Ha a térképmásolatot el szeretné menteni kattintson a Fájl menüben a Másolat mentése menüpontra.

Adja meg a mentés helyét, illetve a Fájlnév mezőben az elmentendő dokumentum nevét. Majd kattintson a Mentés feliratú gombra.

Miután kinyomtatta, vagy elmentette a térképmásolatot zárja be a térképmásolatot megjelenítő Acrobat Reader program ablakát.

A térképmásolatot tartalmazó e-akta mentéséhez az e-Szignó programon belül válassza ki az E-akta menüpontot, majd az E-akta mentése másként... menüpontot.

Adja meg a mentés helyét, illetve a Fájlnév mezőben az elmentendő dokumentum nevét. Majd kattintson a Mentés feliratú gombra.

Sikeres mentés esetén Az e-akta tárolva üzenet jelenik meg a képernyőm.

Az elektronikusan aláírt térképmásolat sértetlenségének ellenőrzéséhez az e-Szignó programban válassza ki az Ellenőrzés majd az Aláírás ellenőrzése menüpontot.

Ha az aláírás sértetlen, akkor az ellenőrző ablakban "Az aláírás sértetlen." üzenet olvasható.

Ha az aláírás sérült, akkor a következő hibaüzenet jelenik meg.

Ha az aláírás ellenőrzésekor a "A tanúsítási lánc nem építhető fel egy megbízható tanúsítványig" hibaüzenet jelenik meg, akkor az e-Szignó programban be kell állítani a tanúsítványokat a következőképpen:

 • 1. Az e-Szignó programban válassza ki az Eszközök menüpontot és azon belül a Megbízható tanúsítványok kezelése menüpontot.
 • 2. A Megbízható tanúsítványok kezelése ablakban jelölje be azokat a gyökértanúsítványokat melyek mellett zárójelben az ajánlott szöveg látható és kattintson az OK feliratú gombra.
 • 3. A megjelenő Biztonsági figyelmeztetés ablakokban az Igen gomb megnyomásával telepítse a tanúsítványokat.

Sztornózás, keresési feltétel módosítása

A böngészőben az ablakban jobb oldalon egy menü jelenik meg.
A menü pontjai közül csak azok jelennek meg, amelyekhez a bejelentkezett személynek jogosultsága van.

A sztornózás részletes leírása itt olvasható.
A Vissza a találati listához menüpontot kiválasztva visszaléphet a találati listához amelyben egy másik térképmásolat sorszámára kattintva lekérheti annak térképmásolatát.
Ha újabb keresést szeretne kezdeményezni akkor:

 • a Keresési feltétel módosítása menüpont választásával visszaléphet a korábban kitöltött űrlapra, ahol módosíthatja a keresési feltételeket,
 • teljesen új keresési feltételek megadásához válassza az Új keresés menüpont.
A Vissza a főmenübe menüpontot kiválasztva vissza léphet a megnevezett menübe.

A menü alatti táblázat mutatja, hogy mennyibe került eddig a keresés illetve a térképmásolat lekérése.


Vissza a Felhasználói kézikönyv kezdő oldalára