TakarNet - Földhivatali szolgáltatások hálózaton
TakarNet
TakarNet

TakarNet szolgáltatások

A TakarNet rendszer egyrészt biztosítja a földügyi szakág hivatalainak számítógépes összekapcsolását, másrészt lehetővé teszi a földhivatali adatbázisok távoli adathozzáférését külső felhasználók (regisztrált fizető felhasználók) pl. bankok, közigazgatási intézmények, önkormányzatok, közjegyzők, ügyvédi irodák számára. 2002. június 10-én az ország összes körzeti földhivatalában megkezdődött a TakarNet hálózaton keresztüli tulajdoni lap másolat szolgáltatás, vagyis azóta mindegyik körzeti földhivatal szolgáltat tulajdoni lap másolatot nemcsak saját illetékességi területéről, hanem az ország bármely részéről. Külső felhasználók 2003. áprilisa óta csatlakozhatnak a hálózathoz, ma már több mint 9000 felhasználó használja a rendszer szolgáltatásait üzemszerűen.

E-hiteles tulajdoni lap másolat

Az e-hiteles, vagyis elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat szolgáltatása 2008. május 19-én indult. A lekérdezés eredményeképpen szolgáltatott tulajdoni lap pdf formátumú, megtekintéséhez pdf megjelenítő szoftver (pl. Acrobat Reader) szükséges.

Az elektronikus dokumentumként szolgáltatott e-hiteles tulajdoni lap másolat kétféle formában igényelhető a hálózaton keresztül. Kérhető:

  • szemle (csak az aktuális bejegyzéseket tartalmazó) vagy,
  • teljes (a törölt bejegyzéseket is tartalmazó) tulajdoni lap másolat.

Az e-hiteles okirat olyan elektronikus okirat, amelyen szerepel a szolgáltató hitelesítő záradéka (tanúsítvány) és a szolgáltató fokozott biztonságú elektronikus aláírásával hitelesíti és elhelyezi rajta időbélyegzőjét. Az e-hiteles okirat bizonyító erejű, de nem minősül közokiratnak. A szolgáltató a tanúsítványával és intézményi elektronikus aláírásával azt igazolja, hogy az e-hiteles okirat az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból származik és tartalma az időbélyegző által jelzett időpontban megegyezett az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban elektronikus formában rögzített hatályos adatokkal. Kinyomtatva, papír formátumban nem minősül hiteles, bizonyító erejű dokumentumnak.

E-hiteles térképmásolat

A körzeti földhivatalok digitális térképei - egy adott ingatlan és közvetlen környezete - hálózaton keresztül is megtekinthetők. A szolgáltatás 2005. június elsejével elindult a főváros térképeinek lekérdezési lehetőségével. Időközben elkészültek az ország külterületeinek digitális térképei is, így 2006. április 3-án elindult a külterületekről történő térképmásolat szolgáltatás is. Mivel 2007. végére a belterületek digitális térképei is elkészültek, így a térképmásolat szolgáltatás az ország teljes területére vonatkozóan elérhető.

A lekérdezés eredményeképpen szolgáltatott elektronikusan hitelesített térképmásolat pdf formátumú, megtekintéséhez pdf megjelenítõ szoftver (pl. Acrobat Reader) szükséges.

E-hiteles földhasználati lap másolat

Az elektronikus fölhasználati lap másolat szolgáltatás 2010. január 1-tõl vált lehetõvé. A lekérdezés eredményeképpen szolgáltatott elektronikusan hitelesített földhasználati lap másolat pdf formátumú, megtekintéséhez pdf megjelenítõ szoftver (pl. Acrobat Reader) szükséges.

Az elektronikus dokumentumként szolgáltatott E-hiteles földhasználati lap másolat a következõ típusokban kérhetõ (bizonyos másolat típusok csak az arra jogosult felhasználók számára érhetõ el):

  • Teljes másolat (a fennálló és törölt bejegyezéseket is tartalmazza)
  • Teljes szemle másolat (csak a fennálló adatokat tartalmazza)
  • Részleges másolat (adott földrészletre leválogatott fennálló és törölt bejegyzések)
  • Részleges szemle másolat (adott földrészletre leválogatott fennálló adatok)

Ingatlan változás figyelés

A regisztrált TakarNet felhasználó értesítést kap e-mail-ben az általa figyelésre regisztrált ingatlanok adatainak megváltozásakor. Ilyen változások lehetnek például: széljegyzés, cím módosítás, szolgalom bejegyzés, tulajdonjog változás stb. A szolgáltatás 2005. szeptember 15 óta üzemel, és minden TakarNet felhasználó számára elérhetõ.

2006. április 3-án elindult a szolgáltatás magánszemélyek számára is. A magánszemélyek részére történõ szolgáltatás az értesítés e-mail-ben, és/vagy SMS-ben történõ megküldésével valósul meg. A szolgáltatás igénybevétele nincs engedélyhez vagy más jogviszony igazolásához kötve, magánszemélyek a földhivatalok ügyfélszolgálatán történõ szerzõdéskötést követõen vehetik igénybe. A szerzõdés bármelyik földhivatali ügyfélszolgálaton megköthetõ, nem kell a területileg illetékes földhivatalhoz utazni.

A változás figyeléssel kapcsolatos további részletekért kérjük látogasson el a Földhivatali Portál oldalára.

Számlázási információ lekérdezése

A rendszerben minden regisztrált felhasználó saját folyószámlával rendelkezik, így a felhasználó megnézheti saját számláját, követni tudja tranzakcióit, fizetési kötelezettségeit és számlaegyenlegét.


A TakarNet szolgáltatásokkal kapcsolatos további részletekért kérjük látogasson el a Földhivatali Portálra


cimer_lechner_takarnet_logo
Üzemelteti a Lechner Nonprofit Kft.


Üzemelteti a Lechner Nonprofit Kft.