TakarNet - Földhivatali szolgáltatások hálózaton
TakarNet
TakarNet

Közlemények

Aktuális

info

ÁSZF módosítás

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-i hatállyal módosult a TakarNet ÁSZF és mellékletei, illetve az Ingatlan változásfigyelés nem TakarNet ügyfelek részére nyújtott szolgáltatás ÁSZF és mellékletei.

A TakarNet Egyedi szolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket érintő változások:

2023. január 1-től megszűnt a nem hiteles tulajdoni lap másolat szolgáltatás, ezért a nem hiteles tulajdoni lap szolgáltatásra utaló szövegrészek törlésre kerültek.

A „földhivatal” megnevezés az „ingatlanügyi-hatóság” megnevezésre módosult.

A „Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” megnevezés a „Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” megnevezésre módosult.

Aktualizálásra kerültek az Ügyfélszolgálati iroda elérhetőségei:
Az Ügyfélszolgálati Iroda telefonszáma: (06-1) 460-4077, (06-1) 460-4078.

Az 1.2 fejezetben a „földhivatali nyilvántartások” szövegrész az „ingatlanügyi hatóságok” szövegre módosult.

Az 1.6 fejezetben a „járási (fővárosi kerület) hivatalt” szövegrész a „fővárosi és vármegyei kormányhivatalt” szövegre módosult.

A 1.13.1 fejezetben „a számítógépes földhivatali nyilvántartások adatbázisaiból” szövegrész „az ingatlanügyi hatóságok számítógépes adatbázisaiból” szövegre módosult.

Az „E-hiteles okirat másolat szolgáltatás (lásd 1.10. pont!) igénybevételéhez a Felhasználónak rendelkeznie kell e-Szigno program felhasználói jogosultsággal.” szövegrész törlésre került.

Az 1.20 fejezetben a „közintézmények” szövegrész „költségvetési szervek” szövegre módosult.

A 14.5 fejezetben törlésre került az „f) a természetes személy Felhasználó halálával,” pont és az e) pont a következőre módosult „e) a Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével, halálával,”.

A TakarNet ÁSZF A mellékletét érintő változások:

Az 1.3.1 fejezetben törlésre került a nem hiteles tulajdoni lap másolatra vonatkozó rész, és az e-hiteles tulajdoni lap díja „3600 Ft” -ról „3000 Ft”-ra változott.

A TakarNet ÁSZF B mellékletét érintő változások:

Az 1.2 fejezetben törlésre került a nem hiteles tulajdoni lap másolatra vonatkozó rész.

Az 1.3 Jelenleg elérhető kiegészítő szolgáltatások című fejezetben pontosításra kerültek a szolgáltatások, az alábbiak szerint:

 • változásfigyelés-értesítésküldés
 • igazolványonkénti összesítő/részletező lista
 • számlainformáció
 • számlapanasz
 • ügykezelés
 • hibabejelentés
 • A több igazolvánnyal rendelkező Felhasználók az igénybevett szolgáltatásokról digitális igazolványonként kérhetnek összesítő/részletező listát.

A 4.2 Hibabejelentés fejezetben „A Szolgáltató a hibabejelentéseket folyamatosan, üzenetrögzítő segítségével, a (06-1) 460- 1310 telefonszámon fogadja.” szövegrész helyébe „A Szolgáltató a hibabejelentéseket munkanapokon hétfőtől-csütörtökig: 8:30-16:00, pénteken: 8:30-13:30-ig a (06-1) 460-1310 telefonszámon fogadja.” szöveg került.

A meghatározott ingatlan tulajdoni lapjának adatait érintő változások figyelése és erről értesítésküldés szolgáltatás Egyedi Szolgáltatási Szerződés 3. sz. mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket érintő változások:

A Bevezetés fejezetben aktualizálásra kerültek a Szolgáltató adatai.

Az 1. Definíciók fejezetben aktualizálásra kerültek a hiba bejelentési adatok.

A „földhivatal”, „járási hivatal” megnevezések helyébe az „ingatlanügyi hatóság” megnevezés került.

A meghatározott ingatlan tulajdoni lapjának adatait érintő változások figyelése és erről értesítésküldés szolgáltatás Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. mellékletét érintő változások:

Pontosításra kerültek a bruttó díjak.

A meghatározott ingatlan tulajdoni lapjának adatait érintő változások figyelése és erről értesítésküldés szolgáltatás Egyedi Szolgáltatási Szerződés 2. sz. mellékletét érintő változások:

A „földhivatal” megnevezés az „ingatlanügyi hatóság” megnevezésre módosult.

Közlemény publikálva: 2023.03.01


Archív

info

Magyar Államkincstár karbantartás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) informatikai rendszerében 2023. március 18-19. napján (szombat, vasárnap) karbantartást végeznek. A karbantartás ideje alatt az Azonnali Fizetési Rendszerben (a továbbiakban: AFR) szolgáltatáskiesés történhet. A Kincstár tájékoztatása alapján a szolgáltatás kiesés idején indított, illetve beérkező AFR-t érintő tranzakciók visszautasításra kerülnek.
A fentiekre tekintetel kérjük, hogy a TakarNet befizetéseiket a Kincstár által megadott karbantartási időszakon kívűl szíveskedjenek megtenni.

Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Közlemény publikálva: 2023.03.13

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2023.03.10-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.03.01

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2023.02.10-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.01.26

info

Tervezett karbantartás (Kecskemét)

A Lechner Nonprofit Kft. 2023.01.20-án 09:00 és 10:00 között tervezett karbantartást végez amely érinti a kecskeméti adatbázist. A karbantartás ideje alatt Kecskemét illetékességi területéhez tartozó településekről az adatszolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.01.19

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2023.01.13-án 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2023.01.08

info

Tervezett karbantartás

A Lechner Nonprofit Kft. 2022.12.31-én 20:00 és 2023.01.01-én 12:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

Közlemény publikálva: 2022.12.29

info

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Alaptörvény 2023. január 1-jétől hatályos szövege szerint:
"17. cikk (3) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a fővárosi és vármegyei kormányhivatal.",
valamint az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezéseinek 28. pontja szerint:
"28. A vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható."

A TakarNet Általános Szerződési Feltételek 6.5 Adatváltozás bejelentése pontja szerint "A Felhasználó haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Szolgáltatót a személyét érintő (cégnév, telephely, székhely, stb.) változásokról."

Fentieknek megfelelően, kérjük, hogy az Alaptörvény módosulása miatti cégnév változásukat az új név pontos megjelölésével a TakarNet Ügyfélszolgálatnak az info@takarnet.hu e-mail címen bejelenteni szíveskedjenek. Az új névre csak a névváltozás bejelentését követően tudjuk kiállítani az aktuális havi számlát.

Segítő együttműködésüket megköszönve,
Tisztelettel:
TakarNet Ügyfélszolgálat

Közlemény publikálva: 2022.12.16

info

Jogszabályváltozás

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi XLVIII. törvénynek megfelelően 2023. január 1-től

 • megszűnik a nem hiteles tulajdoni lap másolat,
 • az e-hiteles tulajdoni lap másolat díja 3000 Ft lesz.
 • Az e-hiteles tulajdoni lap formátuma is megváltozik 2023. január 1-től. Az eddigi ES3 e-Szignó fájlt elektronikusan aláírt PDF dokumentum váltja le.

  Közlemény publikálva: 2022.12.13

  info

  Ünnepi nyitvatartás

  Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2022. december 22. és 2023. január 8. között a TakarNet személyes ügyfélszolgálata zárva tart – igazodva a 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt kormányzati igazgatási szünethez.

  Ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvánnyal és a TakarNet rendszerrel kapcsolatos ügyekben a TakarNet ügyfélszolgálat munkatársai elsősorban az info@takarnet.hu email címen várják a megkereséseket.

  A hatósági bizonyítvány iránti kérelem kitölthető, illetve leadható munkanapokon 8 és 13 óra között a Bosnyák téri telephely (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) főportáján - amely megközelíthető a Bosnyák téri templom felől.

  A telefonos ügyfélszolgálatunk a megszokott módon, a normál nyitvatartási időben működik. Rendkívüli esetben, munkanapokon 8 és 16 óra között, amennyiben a TakarNet központi telefonos elérhetőségen (+36-1-460-1310) ügyintéző nem jelentkezik be, a következő telefonszám hívható +36-30-887-6140.

  Megértésüket köszönjük.

  Közlemény publikálva: 2022.12.13

  info

  Tervezett karbantartás

  A Lechner Nonprofit Kft. 2022.12.09-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

  Közlemény publikálva: 2022.11.22

  info

  Tervezett karbantartás

  A Lechner Nonprofit Kft. 2022.11.11-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

  Közlemény publikálva: 2022.10.27

  info

  Tervezett karbantartás

  A Lechner Nonprofit Kft. 2022.10.07-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

  Közlemény publikálva: 2022.09.26

  info

  Tervezett karbantartás

  A Lechner Nonprofit Kft. 2022.09.16-án 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

  Közlemény publikálva: 2022.08.30

  info

  Tervezett karbantartás

  A Lechner Nonprofit Kft. 2022.08.12-én 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

  Közlemény publikálva: 2022.07.22

  info

  Tervezett karbantartás

  A TAKARNET hálózat üzemeltetője a NISZ Zrt. 2022.07.11-én 19:00 és 21:00 között tervezett hálózati karbantartást végez amely érinti a TAKARNET központi rendszert, ezért a megadott időintervallumban szolgáltatás kiesés várható.

  Közlemény publikálva: 2022.07.05

  info

  Tervezett karbantartás

  A Lechner Nonprofit Kft. 2022.07.08-án 16:00 és 22:00 között tervezett karbantartást végez a TakarNet rendszerben. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás szünetel.

  Közlemény publikálva: 2022.06.17

  
  cimer_lechner_takarnet_logo
  Az ingatlan-nyilvántartási informatikai rendszereket a Lechner Tudásközpont üzemelteti és fejleszti.
  A TakarNet rendszer éles üzemelése 2003. április 14-én indult.
  © ME, AM, 2019-2023


  Az ingatlan-nyilvántartási informatikai rendszereket a Lechner Tudásközpont üzemelteti és fejleszti. A TakarNet rendszer éles üzemelése 2003. április 14-én indult.
  © ME, AM, 2019-2023